Stânga: d-na Profesoară Adelina Georgescu alături de d-l Profesor Ioan Dziţac, d-na Profesoară Simona Dziţac şi fetiţa lor Ioana; dreapta: d-l Academician Mefodie Raţă şi d-l Profesor Ilie Burdujan, CAIM 2007

ROMAI Journal este o revistă internaţională, care se adresează comunităţii internaţionale de cercetători ştiinţifici din universităţi, institute de cercetare şi industrie şi publică contribuţii originale şi recente în următoarele domenii:

1. Matematică aplicată: acoperă acele ramuri ale matematicii care pot fi aplicate în alte domenii ale ştiinţei. Sunt incluse aici ecuaţiile diferenţiale, analiza numerică, neliniaritatea, controlul, analiza sistemelor, matematica computaţională, modelarea matematică, simularea etc.

2. Aplicaţii interdisciplinare ale matematicii: sunt conţinute acele metode ale matematicii care se concentrează in special pe discipline ne-matematice precum fizica, biologia, chimia, computer science, economia, industria etc.