D-l Academician Mitrofan Ciobanu, CAIM 2008


Editor şef


Ph.D. Hab. Costică MOROȘANU,

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,

Bd. Carol I, Nr. 11, 700506

Iaşi, ROMANIA

 

Colegiul de redacţie este format din:

 

Nuri Aksel, profesor,

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Departamentul de Mecanică Aplicată şi Dinamica Fluidelor,

Universitatea din Bayreuth, D-95440

Bayreuth, GERMANIA

 

Adrian Ban, profesor,

Departamentul de Matematică şi Informatică,

Universitatea din Oradea, Universităţii 1, 410087

Oradea, ROMANIA

 

Tudor Barbu, CS1,

Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Române,

Iaşi, ROMANIA

 

Dumitru Botnaru, profesor,

Şef al Catedrei de Matematici Superioare,

Universitatea Tehnică din Moldova,

Bv. Ştefan cel Mare, 168, MD 2004,

Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA

 

Mitrofan Choban, profesor,

Membru al Academiei de Ştiinţe din Moldova,

Universitatea de Stat din Tiraspol,

Iablocikin, 5, MD 2069,

Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA

 

Sanda Cleja-Ţigoiu, profesor,

Facultatea de Matematică şi Informatică,

Universitatea Bucureşti,

Str. Academiei 14, 010014,

Bucureşti, ROMANIA

 

Dumitru Cozma, dr. habil.,

Universitatea de Stat din Tiraspol,

Chisinău, REPUBLICA MOLDOVA

 

Anca Croitoru, dr.,

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,

Iaşi, ROMANIA

 

Paul Georgescu, profesor,

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi,

Iaşi, ROMANIA

 

Constantin Fetecău, profesor,

Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi,

Bv. Dimitrie Mangeron, 61-63, 700050,

Iaşi, ROMANIA

 

Călin-Ioan Gheorgiu, CS1

Institutul de Analiză Numerică Tiberiu Popoviciu,

Cluj-Napoca, ROMANIA

 

Anca Veronica Ion, dr.,

Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată al Academiei Române,

Calea 13 Septembrie, 13, 050711,

Bucureşti, ROMANIA

 

Stelian Ion, dr.,

Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată,

Bucuresti, ROMANIA

 

Peter Knabner, profesor,

Şef al Catedrei de Matematică Aplicată, Facultatea de Ştiinţe,

Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg,

Martensstr. 3, 91058,

Erlangen, GERMANIA

 

Nenad Mladenovici, profesor,

Ştiinţe Matematice, John Crank 210,

Brunel University, Uxbridge, UB8 3PH,

MAREA BRITANIE

 

Toader Morozan, cercetător principal,

Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române,

Calea Griviţei, 21, 010702,

Bucureşti, ROMANIA

 

Adrian Muntean, profesor,

Universitatea Karlstad,

Karlstad, SUEDIA


Emilia Petrişor, profesor,

Departamentul de Matematică,

Universitatea Politehnica din Timişoara,

Piaţa Victoriei, 2, 300006,

Timişoara, ROMANIA

 

Mihail Popa, profesor, cercetător principal,

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe din Moldova,

Academiei, 5, MD 2028,

Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA

 

Carmen Rocşoreanu, profesor,

Universitatea din Craiova,

Craiova, ROMANIA

 

Mihaela Sterpu, dr.,

Universitatea din Craiova,

Craiova, ROMANIA

 

Nicolae Suciu, cercetător principal,

Institutul de Analiză Numerică Tiberiu Popoviciu,

P.O. Box 68-1, 400110,

Cluj-Napoca, ROMANIA

 

Mirela Ştefănescu, profesor,

Facultatea de Matematică şi Informatică,

Universitatea Ovidius,

Bv. Mamaia, 124, 900527,

Constanţa, ROMANIA

 

Kiyoyuki Tchizawa, profesor,

Kanrikogaku Kenkyusho, Ltd.,

2-2-2 Sotokanda, Chiyoda-ku, 101-0021,

Tokyo, JAPONIA

 

Vladilen A. Trenogin, profesor,

Institutul de Oţel şi Aliaje din Moscova,

B-49, Leninsky Prospect, 4, 119049,

Moscova, RUSIA

 

Catalin Trenchea, profesor,

Universitatea din Pittsburgh,

Pittsburgh, USA

 

Mihail Turinici, profesor,

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,

Iaşi, ROMANIA