ROMAI Journal publică articole originale valoroase de matematică pură şi aplicată (mecanica mediilor continue, mecanică analitică, teoria sistemelor dinamice cu aplicaţii în economie, biologie, etc, studiul calitativ al ecuaţiilor diferenţiale sau cu derivate parţiale, informatică, etc). Se pot accepta şi lucrări de tip „review” asupra unor domenii ale matematicii, cu condiţia ca acestea să fie la zi şi să umple un gol în literatură, sau să aducă un punct de vedere inedit asupra domeniului respectiv.

D-l Profesor Rolf Jeltsch, CAIM 2009

Revista primeşte numai lucrări care nu au fost publicate şi nu sunt trimise spre publicare la alte reviste. Autorii articolelor acceptate vor trebui să semneze un acord de copy-right.

Întrucât revista este cu acces deschis, articolele publicate sunt accesibile oricând pe site.