Lucrările trimise spre publicare în ROMAI Journal trebuie să fie editate în Latex. Fişierele Word nu sunt acceptate. Autorii sunt rugaţi să trimită o dată cu fişerul tex şi fişierul pdf al lucrării.

Rugăm autorii să nu definească noi comenzi Latex, ci să le folosească pe cele proprii editorului de text. Pentru o bună asamblare a articolelor în volum, rugăm autorii să îşi “personalizeze” etichetele formulelor, tabelelor, figurilor şi ale referinţelor bibliografice, adăugând la acestea iniţialele numelui autorului principal.

Este de dorit ca figurile să fie alb-negru. Figuri cu mai multe culori vor fi acceptate doar în cazul în care nu se poate transmite toată informaţia printr-o figură alb-negru.

Manuscrisul trebuie să conţină: titlul, numele complet al autorilor, afilierea şi adresa de e-mail, un scurt rezumat (cel mult 10 rânduri), cuvinte cheie, MSC 2010.

D-nii Profesori Cristian Vidrascu şi Angel Garrido, CAIM 2008

Textul propriu-zis trebuie să înceapă cu o introducere, unde se arată pe scurt realizările existente deja în literatură şi contribuţia autorilor. Se vor folosi regulile AMS de scriere a referinţelor bilbiografice.

Articolele ar trebui să nu depăşească 14 pagini. Desigur, se vor admite şi excepţii pentru articolele valoroase.

Autorii îşi vor trimite articolele la oricare dintre adresele din secţiunea Contact. După acceptarea lor de către comitetul redacţional şi înainte de publicare, ei vor semna un formular de copy-right.

VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIŢI TEMPLATE-UL PE CARE ÎL DESCĂRCAŢI DE AICI.